Vmbo Carrousel Stad Groningen 11 t/m 14 maart 2019

Vmbo Carrousel is een praktische vorm van beroepsoriëntatie. Het is bedoeld voor derde- en vierdejaars vmbo’ers van alle leerwegen. Leerlingen bezoeken samen met medeleerlingen bedrijven en instellingen en doen daar beroepservaring op.

Bewuster vervolgopleiding kiezen

Leerlingen die deelnemen aan vmbo Carrousel kiezen bewuster voor een beroep en de bijbehorende vervolgopleiding. Ze volgen hun studie met meer enthousiasme, zijn gemotiveerd om hun opleiding af te maken en switchen minder vaak dan medestudenten.

De vmbo Carrousel vindt plaats van 11 t/m 14 maart 2019 in de stad Groningen

Datum: 11 maart

Tijdstip: 09:00  tot 15:00

Locatie: Groningen