Combinatie Herepoort

Combinatie Herepoort is de aannemerscombinatie die de ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen uitvoert. Hierin werken twee Duitse en vier noordelijke bedrijven samen. De vier deelnemende partijen uit het noorden van het land brengen specifieke kennis van de lokale situatie in. Herepoort geeft aan dat ongeveer 70% van de omzet zal neerslaan in de regio, via de inzet van lokale bedrijven en leveranciers. Bij Combinatie Herepoort werken circa 120 mensen (november 2016). Zij stellen het ontwerp op voor de ombouw en voeren voorbereidende werkzaamheden uit. De planning is dat in het voorjaar van 2017 het definitieve ontwerp klaar is. In de zomer van 2017 kan dan de ombouw van de zuidelijke ringweg van start. Combinatie Herepoort won in mei 2016 de aanbesteding. De aanbesteding is zowel op prijs als kwaliteit beoordeeld. De gegadigden moesten een vormgevingsplan indienen en konden daarnaast extra scoren op het voorkomen van verkeershinder, meer duurzaamheid en maatregelen om de risico's van het project te beperken.

Adres: Paviljoen Aanpak Ring Zuid, Muntinglaan 2, Groningen