Cosis (i.p.v. FC Groningen Euroborg -> Venstercafé)

Het Venstercafé is onderdeel van een pilot: project maatschappelijke participatie. Dit houdt in dat binnen het café mensen vanuit verschillende doelgroepen terecht kunnen voor dagbesteding of een participatiebaan. Per week komen 14 cliënten in de leeftijd van 25 tot 63 jaar voor hun werkzaamheden naar het Venstercafé. De vraag van de cliënt is uitgangspunt voor de zorg- en dienstverlening. De cliënten hebben allemaal hun eigen vragen, interesses en mogelijkheden. Deze vormen de basis van hun individuele weekprogramma. De cliënten hebben een verstandelijke beperking van lichte tot ernstige mate of ze hebben problematiek ten gevolge van psychiatrische of somatische aandoeningen.

Adres: Eikenlaan 288/290, 9741 EW Groningen