Zorggroep Groningen Maartenshof

Zorggroep Groningen organiseert wonen, zorg, welzijn en behandeling met name voor ouderen en chronisch zieken in de stad en provincie Groningen. Wij leveren zorg en dienstverlening in verschillende vormen met name in een intramurale setting bij onze vijf locaties (A.G. Wildervanck – Veendam, Bloemhof – Ten Boer, Innersdijk – Ten Boer, Maartenshof – Groningen en Westerhave – Wildervank). Tevens heeft Zorggroep Groningen een eigen Expertise Behandelcentrum met vijf vestigingen in de provincie Groningen. Welke zorg leveren wij? De focus van Zorggroep Groningen ligt op: wonen, zorg, welzijn, behandeling en dienstverlening ten behoeve van ouderen en chronisch zieken, afgestemd op de wensen en behoeften van de cliënten. Wij verlenen (complexe) zorg en eerstelijnszorg. Cliënten kunnen rekenen op zorgzaamheid, gastvrijheid en professionele ondersteuning in een kleinschalige vertrouwde woonomgeving. Wij streven ernaar een zo compleet mogelijk pakket zorg aan ouderen en chronisch zieken te bieden. Dat vraagt om een intensieve en constructieve samenwerking met ketenpartners, zoals het Martini Ziekenhuis, UMCG, Refaja Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis Groep, Team 290, huisartsen, Zorgkantoor, zorgverzekeraars en gemeenten. Zorggroep Groningen onderscheidt zich van andere zorginstellingen door het bieden van enkele specialistische zorgtaken. Zo hebben wij veel kennis van en ervaring met de zorg voor mensen met Parkinson, CVA en COPD en palliatieve zorg. Wij vormen een belangrijke schakel in de keten van zorg rondom deze groepen. Beroepen binnen Zorggroep Groningen Binnen zorggroep Groningen werken veel medewerkers met een opleiding die na de HAVO of VWO gevolgd kan worden, zoals o.a. verpleegkundigen, fysiotherapeuten, diëtisten, specialist ouderengeneeskunde, activiteitenbegeleiders, hoofden zorg, beroepen binnen ICT en financiën etc.

Adres: Schaaksport 100-102, 9728 PG Groningen