Ben jij opzoek naar een stage, maar heb je niet gevonden wat je zocht? Schrijf je dan hier in

Onderzoeksopdracht bij GOA Publiek

Bedrijfsprofiel

De GOA Publiek is in 2010 opgericht vanuit het Actieplan Jeugdwerkloosheid om de BeroerpsBegeleidende Leerweg (de BBL), dat in de crisis onder druk stond, te faciliteren. De opdracht waarmee de stichting is gestart, om organisaties in de publieke sector te ondersteunen bij het organiseren van leerbanen. Concreet betekent dat;

1) De GOA het thema BBL waar mogelijk agendeert, vooral om daarmee zo veel mogelijk leerbanen te werven
2) De publieke organisaties zoveel mogelijk ontzorgt, bijvoorbeeld door als werkgever op te treden, de communicatie met de scholen te verzorgen, subsidies aan te vragen, de (loon)administratie over te nemen en de werkgeversrisico’s over te nemen
3) De jongeren waar mogelijk ondersteunt en begeleidt om de kans op succesvolle uitstroom te optimaliseren.

In de afgelopen acht jaar hebben zo’n 450 jongeren via de GOA Publiek een leerbaan bij een publieke organisatie gehad. In totaal zijn daarbij ruim veertig overheidsinstellingen praktijkbieder geweest.
De arbeidsmarkt is in die acht jaar wezenlijk veranderd. Daar waar in 2010 de (jeugd)werkloosheid snel opliep en een onaanvaardbare hoogte dreigde te bereiken, is deze nu op het laagste punt in meer dan tien jaar. Veel jongeren stromen zonder enig probleem de arbeidsmarkt op en in sommige sectoren en beroepsgroepen is zelfs een ‘war on talent’ zichtbaar. In tegenstelling tot de beginjaren, zijn niet alle vacatures meer in te vullen vanuit het huidige arbeidspotentieel.

Functie omschrijving

Onderzoeksvraag

Maar wat betekent dat nu voor de toegevoegde waarde van de GOA Publiek? En vooral: wat betekent dat voor de toegevoegde waarde in de nabije toekomst, zeg over een jaar of vier, als de arbeidsmarkt nog krapper wordt? Is de BBL dan nog steeds een relevant instrument dat in de publieke sector zorgt voor nieuwe instroom? Zijn er dan nog BBL-ers? En zo ja, in welke beroepsgroepen dan? En zijn er ook andere diensten die, met de kennis en ervaring van de GOA Publiek, toegevoegde waarde kunnen bieden aan de publieke sector?

Het onderzoek vraagt om een brede benadering en kent drie onderdelen:

1) Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich voor de BBL in Noord-Nederland?
2) Hoe ontwikkelt de markt voor BBL zich binnen de publieke sector in Noord-Nederland?
3) Hoe waarderen de huidige inleners de GOA Publiek? En welke kansen zien zij?

Ad 1)
Het eerste onderdeel zal een kwantitatief onderdeel zijn. Op basis van onderzoeken die door het UWV, SER-Noord Nederland en het SBB zijn uitgevoerd, zicht krijgen op de toekomstige arbeidsmarkt, of liever arbeidspotentieel, voor de BBL in de publieke sector. Vragen die daar bij horen zijn onder meer;

- Hoeveel jongeren zijn er nu en in de toekomst beschikbaar op de arbeidsmarkt?
- Hoeveel jongeren hiervan zouden kiezen voor de BBL?
- Hoeveel jongeren hiervan hebben interesse in beroepen die in de publieke sector beschikbaar zijn?

Ad 2)
Het tweede onderdeel is deels kwantitatief, deels kwalitatief. Het doel van dit onderdeel is om meer zicht te krijgen op mogelijke leerbanen in de publieke sector. Vragen die hierbij horen zijn;

- Welke leerbanen komen nu vooral voor in de publieke sector?
- Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van de toekomstige leerbanen? Welke verschuivingen zien we daar? Hoe ontwikkelen de huidige beroepen zich en welke nieuwe zien we komen in de publieke sector?

Het eerste deel zal via desk-research onderzocht kunnen worden; het tweede deel via de enquête naar inleners

Ad 3)
Het derde onderdeel is een klanttevredenheidsonderzoek. We proberen zicht te krijgen hoe onze inleners onze dienstverlening waarderen. Ook willen we graag weten welke kansen zij zien in de toekomst voor de GOA Publiek. Dit deel kan plaatsvinden door een enquête onder de inleners, eventueel aangevuld met interviews. Vragen die hierbij horen zijn;

- Hoe waardeert u de dienstverlening van de GOA rond:
o Werving kandidaten
o Contractvorming
o Administratieve ondersteuning, zoals subsidies
o Begeleiding van de jongeren en de mentor-gesprekken
- Hoe waardeert u de Goa mbt communicatie?
- Wat is de belangrijkste TOP en wat de belangrijkste TIP voor de GOA?
- Als u de GOA in drie woorden mocht omschrijven, welke zijn dit dan?
- Welke kansen ziet u voor de GOA Publiek? Welke onderdelen mist u?
- Waarin kan de GOA ook in de toekomst voor jullie toegevoegde waarde leveren?

Functie-eisen

-Je hebt HBO denk en werk niveau en bent op zoek naar een afstudeeropdracht
-Je kunt zelfstandig werken binnen een klein team

Van:

Tot:

Velden met een * zijn verplicht