Vwo Carrousel

De vwo Carrousel is een loopbaanoriëntatie evenement waarbij vwo-5 leerlingen op bedrijfsbezoek gaan om zich te oriënteren op een vervolgopleiding.

Uit onderzoek is gebleken dat vwo leerlingen behoefte hebben aan een goede voorstelling van een beroep zodat ze een goede keuze kunnen maken voor een vervolgopleiding. De leerlingen hebben in het derde leerjaar al meegedaan aan CheckTheBizz waarbij zij ook op bedrijfsbezoek zijn geweest, dit met als doel een goede keuze te maken voor een profiel.

Programma
De leerlingen bezoeken twee beroepsbeoefenaars. Voorafgaand krijgen ze een college Onderzoeksvaardigheden door studenten van de RUG. Aan de hand hiervan stellen ze zelf vragen op die aan de beroepsbeoefenaars gesteld kunnen worden. Tijdens het bezoek ligt de bal dus bij de leerling. Het bedrijf geeft alleen een korte introductie waarna de leerlingen de beroepsbeoefenaars gaan interviewen. 

Datum
Dit schooljaar wordt de vwo Carrousel georganiseerd op:

  • 27 mei 2020

Bezoek 1: 13:00-14:00 uur
Bezoek 2: 14:30-15:30 uur 

Deelnemende scholen
CSG Augustinus en CSG Wessel Gansfort

Deelnemende bedrijven in 2019

Bedrijven vwo Carrousel

Aanmelden

Wil je leerlingen ontvangen bij jouw bedrijf? Of wil meedoen als school?