In verbinding met onderwijs

Een goede verbinding tussen bedrijven en onderwijs is belangrijk om het gat tussen scholing en de praktijk zo klein mogelijk te maken. Als bedrijf ben je op zoek naar goed geschoold personeel, nu en in de toekomst. Dit doen we voor bedrijven in de arbeidsmarktregio Groningen:

Je bedrijf zichtbaar bij talent

We brengen je tijdig in contact met talent zodat je bedrijf zichtbaar wordt bij toekomstig personeel. Laat jongeren kennis maken met je bedrijf.

Zichtbaar bij talent

Omscholing en bijscholing personeel

We ondersteunen bij het concretiseren van scholingsvraagstukken voor een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) van je personeel.

Leven lang ontwikkelen

Jaarlijks verbinden we

619

Bedrijven

20

Scholen

2299

Jongeren