Stakeholders

We werken samen met het onderwijs, ondernemers en de overheid.

Onderwijs
De schakel naar het onderwijs zijn de consultants van de scholen die lid zijn van OTP: Alfa-college, ROC Menso Alting, Noorderpoort, CSG, Openbaar Onderwijs Groningen en De Bolster.

Ondernemers
Daarnaast werken we nauw samen met de parkmanagers van de bedrijvenverenigingen in Groningen: Zuidoost, WEST, VBNO en GCC.

Overheid
Regelmatig vindt overleg plaats met accountmanagers van Gemeente Groningen.