Team OTP

De dagelijkse gezichten van het OTP zijn: Jolande, Ingrid, Marije, Simone, Quinty en Ashley. Je treft ons in The Rock,  Atoomweg 6B in Groningen.

De consultants van de onderwijsinstellingen, Jurjen, Jelle, Dorien, Eltjo en Albertine, zijn de linking pin tussen OTP en de scholen. Verspreid over de week tref je hen ook aan de Atoomweg.

Samen vormen wij het kloppend hart van OTP! Onderaan deze pagina vind je onze contactgegevens. 

Bestuur OTP

Het bestuur van OTP bestaat uit:

 • Peter Zwarter, voorzitter – directeur Noorderpoort
 • Jan Bert van der Slijk, penningmeester – bestuurder van De Talenten Coöperatie en mede eigenaar van Re-xplore
 • Saskia van Ham – afdelingshoofd Economische Zaken, gemeente Groningen
 • Dineke Staalstra – directeur Dollard College
 • Kim van der Esch – directeur Mr.Chadd

Partners

We werken samen met partners, het onderwijs, ondernemers en de overheid.

Onderwijs: de schakel naar het onderwijs zijn de consultants van de scholen die lid zijn van OTP: Alfa-college, ROC Menso Alting, Noorderpoort, CSG, O2G2 en De Bolster. Het contact met hbo-studenten verloopt via de studieverenigingen  Hanzestudentenbelangenvereniging en de opleiding Bedrijfskunde MER. De studenten van de universiteit bereiken we door onze samenwerking met Unipartners.

Ondernemers: daarnaast werken we nauw samen met de parkmanagers van de bedrijvenverenigingen in Groningen, nl. Zuidoost, WEST, VBNO en GCC.

Overheid: regelmatig vindt overleg plaats met  accountmanagers van Gemeente Groningen.

Partners:

OTP Team


  • Ingrid Veldscholten

  • manager
  • ingrid@otp.nl
  • 050-2103431
  • Jolande Oechies

  • projectcoordinator
  • jolande@otp.nl
  • 050-2103431
  • 06-40193212
  • Marije Kalma

  • projectmedewerker
  • marije@otp.nl
  • 050-2103431
  • Simone Laan

  • projectmedewerker
  • simone@otp.nl
  • 050-2103431
  • Ashley Boekhorst

  • stagiaire
  • ashley@otp.nl
  • 050-2103431
  • Quinty Wessels

  • stagiaire
  • quinty@otp.nl
  • 050-2103431
  • Jurjen Jagersma

  • consultant Alfa-college
  • j.jagersma@alfa-college.nl
  • 050-2103431
  • 06-13863123
  • Eltjo Smit

  • consultant CSG
  • sme@csg.nl
  • 050-2103431
  • 06-33332764
  • Dorien de Boer

  • consultant O2G2
  • dorien.de.boer@o2g2.nl
  • 050-2103431
  • 06-13906174
  • Albertine Bastiaan

  • consultant ROC Menso Alting
  • a.bastiaan@rocmensoalting.nl
  • 050-2103431
  • 06-13265918
  • Jelle Bos

  • consultant De Bolster
  • JBos@de-bolster.nl
  • 050-5250110