Team OTP

De gezichten van team OTP:
Jolande, Gerrit, Petra, Ruby en Debby zijn de dagelijkse gezichten van het OTP. Je vindt ons in The Rock,  Atoomweg 6B in Groningen. De consultants van de onderwijsinstellingen, Jurjen, Lily, Roelof, Dorien, Eltjo en Albertine, zijn de linking pin tussen OTP en de scholen. Verspreid over de week tref je hen ook aan de Atoomweg. Samen vormen wij het kloppend hart van OTP!

Bestuur OTP:
Peter Zwarter, voorzitter – directeur Noorderpoort
Jan Bert van der Slijk, penningmeester – directeur De Talenten Coöperatie
Astrid Haveman – directeur Master of Workflow
Eddy Bijleveld – accountmanager Gemeente Groningen
Dineke Staalstra – directeur Dollard College
Kim van der Esch – directeur Mr.Chadd

Partners:
Onderwijs De  schakel naar het onderwijs zijn de consultants van de scholen die lid zijn van OTP: Alfa-college, ROC Menso Alting, Noorderpoort, CSG, O2G2 en De Bolster. Het contact met hbo-studenten verloopt via de studieverenigingen  Hanzestudentenbelangenvereniging en de opleiding Bedrijfskunde MER. De studenten van de universiteit bereiken we door onze samenwerking met Unipartners.

Ondernemers Daarnaast werken we nauw samen met de parkmanagers van de bedrijvenverenigingen in Groningen, nl. Zuidoost, WEST, VBNO en GCC.

Overheid Regelmatig vindt overleg plaats met  accountmanagers van Gemeente Groningen.

Partners

  • GCC
  • VBZO
  • CSG
  • nieuw logo De Bolster
  • gemeente Groningen
  • O2G2
  • VBNO
  • Unipartners
  • Alfa-college
  • provincie_Groningen
  • vbgw
  • Noorderpoort
  • logo MensoAlting
  • logo HSV

OTP Team


  • Debby Tohata

  • manager
  • debby@otp.nl
  • 050-2103431
  • 06–28143619
  • Jurjen Jagersma

  • consultant Alfa-college
  • j.jagersma@alfa-college.nl
  • 050-2103431
  • 06-13863123
  • Roelof Appelhof

  • consultant De Bolster
  • rappelhof@de-bolster.nl
  • 050-2103431
  • 06-27538609
  • Eltjo Smit

  • consultant CSG
  • sme@csg.nl
  • 050-2103431
  • 06-33332764
  • Lily Stap

  • consultant Noorderpoort
  • emc.stap@noorderpoort.nl
  • 050-2103431
  • 06-51809624
  • Dorien de Boer

  • consultant O2G2
  • d.de.boer@reitdiep.nl
  • 050-2103431
  • 06-13906174
  • Albertine Bastiaan

  • consultant ROC Menso Alting
  • a.bastiaan@rocmensoalting.nl
  • 050-2103431
  • 06-13265918
  • Jolande Oechies

  • projectcoordinator
  • jolande@otp.nl
  • 050-2103431
  • 06-40193212
  • Petra Drent

  • projectmedewerker
  • petra@otp.nl
  • 050-2103431
  • Ruby Simon

  • projectmedewerker
  • ruby@otp.nl
  • 050-2103431
  • Gerrit van Bruggen

  • accountmanager
  • gerrit@otp.nl
  • 050-2103431
  • 06-28143565