Tijdens ChecktheBizz (check the business) maak je jong talent enthousiast voor je bedrijf, beroep en sector tijdens een gastles. Met deelname help je leerlingen bij het maken van een goede studiekeuze en je wordt tijdig zichtbaar bij jong talent in de regio Groningen. Dit jaar organiseren we vanwege het coronavirus ChecktheBizz in-house, je geeft een gastles op school of een andere locatie.

ChecktheBizz gastles

ChecktheBizz in-house vindt plaats op school voor vmbo-, havo-, vwo- of mbo-leerlingen in Groningen en omgeving. Het duurt één dagdeel en iedere leerling maakt kennis met twee sectoren/profielen in de daarvoor ingerichte belevingsruimtes. Als gastspreker speel je de hoofdrol in het programma. Je deelt kennis en ervaring over je beroep en de sector. En in een live verbinding laat je ook een collega(‘s) aan het woord over zijn/haar beroep. Een gastles duurt 30-45 minuten.

Gastles geven

ChecktheBizz in-house

Programma

➤   Gastlessen van verschillende gastsprekers

➤   Live verbinding met een bedrijf

➤   Praktijkopdrachten

➤   Virtueel bedrijfsbezoek via een VR-bril

Ervaring

‘Tijdens ChecktheBizz kreeg ik een duidelijk beeld van wat Virol doet. Aan het einde van het bezoek gaf de directeur aan dat we altijd contact mochten opnemen voor een stage, dit is mij altijd bijgebleven. Inmiddels werk ik bij Virol als Accountmanager.’

Bob Kellendonk – deelnemer ChecktheBizz

Doe je ook mee?

Samen vergroten we de zichtbaarheid van het bedrijfsleven bij talent in de regio Groningen!

Aanmelden

Wanneer is ChecktheBizz?

ChecktheBizz vmbo 3-4 – Oost-Groningen

januari 2021

Path 3
Leerlingen uit vmbo-3 en vmbo-4 in Oost-Groningen oriënteren zich voor het kiezen van een vervolgopleiding.

ChecktheBizz havo 3 – Groningen

januari & februari 2021

Path 3
Leerlingen uit havo-3 oriënteren zich voor het maken van een profielkeuze.

ChecktheBizz vwo 3 – Groningen

januari & februari 2021

Path 3
Leerlingen uit vwo-3 oriënteren zich voor het maken van een profielkeuze.

ChecktheBizz vmbo 3 – Groningen

maart 2021

Path 3
Leerlingen uit vmbo-3 TL oriënteren zich voor het kiezen van een vervolgopleiding.

ChecktheBizz havo 4 – Groningen

april 2021

Path 3
Leerlingen uit havo-4 oriënteren zich voor het kiezen van een vervolgstudie.

ChecktheBizz vwo 5 – Groningen

mei 2021

Path 3
Leerlingen uit vwo-5 krijgen een workshop onderzoek vaardigheden en gaan in gesprek met een professional.

ChecktheBizz vmbo KB/BB/GL – Groningen

door het jaar heen

Path 3
Leerlingen uit vmbo KB/BB/GL oriënteren zich voor het kiezen van een vervolgopleiding.

ChecktheBizz vmbo KB/BB/GL – Oost-Groningen

door het jaar heen

Path 3
Leerlingen uit vmbo KB/BB/GL in Oost-Groningen oriënteren zich voor het kiezen van een vervolgopleiding.