Op deze pagina vind je video’s over verschillende beroepen binnen de Zorg op hbo of wo niveau.

Beroepen op deze pagina:

 • Verpleegkundige
 • Fysiotherapeut
 • Logopedist
 • Mondhygiënist
 • Diëtist
 • Arts
 • Biomedisch wetenschapper
 • Radiotherapeutisch laborant
 • Sociaal werker:
 • Vaktherapeut
 • (Ortho) pedagoog
 • Psycholoog

Verpleegkundige

Een Verpleegkundige is in het traject van opname tot ontslag een spin in het web voor de patiënt. Als Verpleegkundige wil je het verschil maken aan het ziekteproces van de patiënt, welke kant dat ook op gaat. Bekijk meer hierover in de onderstaande video.

Studie: Verpleegkunde (hbo)

Ouderenzorg bij ZINN zorg

In dit filmpje vertellen stagiaires over de ervaringen bij ZINN zorg. ZINN zorg is een organisatie voor persoonlijke (thuis)zorg, wonen en welzijn voor ouderen in Groningen, Haren en Hoogezand. Deze stagiaires vertellen over de werkzaamheden zoals de hulpverlening aan ouderen die door zwakte of ziekte niet meer in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Studie: Verpleegkunde (hbo)

Fysiotherapeut

Kimberly vertelt in deze video over haar beroep als Fysiotherapeut. Ze is een expert in houding en beweging van de mens. Ze helpt bij het voorkomen, verhelpen of verminderen van lichamelijke klachten.

Studie: Fysiotherapeut (hbo & wo)

Logopedist

Fleur is logopedist en kan op veel verschillende manier van preventie, zorg, training en advies geven met betrekking tot de primaire mondfuncties (zuigen, slikken en kauwen), het gehoor, de stem, de taal en de spraak. Bekijk meer hierover in de video.

Studie: Logopedie (hbo) Een vereiste is dat je moet slagen voor een stem- en articulatietest voordat je je kunt diploma halen.

Mondhygiënist

Als Mondhygiënist werk je vaak bij een tandarts, orthodontist, ziekenhuis of in een eigen praktijk. De taken die een mondhygiënist uitvoert zijn gericht op preventie, het voorkomen van tandvleesproblemen, gaatjes in tanden en kiezen en erosie. Daarnaast geef je advies over het gebit bij kinderen en volwassenen. In onderstaande video zie je meer over dit beroep.

Studie: Mondzorgkunde (hbo)

Bekijk hier de video

Diëtist

Een diëtist is een specialist op het gebied van voeding, bij ziekte en verbeteren van de gezondheid. De diëtist heeft veel kennis van de invloed die het gedrag heeft op het voedingspatroon maar ook de relatie tussen voeding en medicatie. Bekijk onderstaande video voor meer informatie.

Studie: Voeding & Diëtetiek (hbo)

Arts

In deze video zien we verschillende studenten in opleiding tot arts. Brenda is Gynaecoloog in opleiding, Rob Dermatoloog in opleiding en Roos specialiseert zich in Kindergeneeskunde. Bekijk hoe hun werk eruit ziet in onderstaande video.

Studie: Geneeskunde
Je bent basisarts als je de bachelor en masteropleiding geneeskunde hebt afgerond. Dan kun je gaan zoeken naar een baan/of opleidingsplek waar je je kunt specialiseren tot bijvoorbeeld huisarts of chirurg.

Biomedische wetenschappen

Biomedische wetenschappen, hier staat kennis over de zieke en het gezonde mens centraal. Daarnaast leer je hoe ziekten ontstaan en hoe deze kunnen worden voorkomen.

Studie: Biomedische wetenschappen (wo)

Radiotherapeutisch laborant

Radiotherapeutisch laborant is werkzaam op de afdeling radiotherapie. De belangrijkste verantwoordelijkheid van deze professional is het behandelen van patiënten met kanker met ioniserende straling.

Studie: Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (hbo), Master Healthy Ageing Professional (wo)
Specialisaties: brachylaborant of researchlaborant.

Sociaal werker

Een sociaal werker houd zich bezig met de begeleiding van mensen met problemen in hun psychosociaal functioneren. De doelgroep van maatschappelijk werkers varieert van drugsverslaafden tot mishandelde kinderen en van asielzoekers tot mensen met een verstandelijke beperking.

Studie: Social Work (hbo), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (hbo)

Vaktherapeut

Vaktherapie, een behandelvorm voor mensen met een psychische aandoening of psychosociale problematiek. De term ‘vaktherapie’ is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie.

Studie: Creatieve Therapie (hbo), Psychomotorische Therapie (hbo)

(Ortho)pedagoog

Een Pedagoog is een opvoedkundige die begeleiding geeft aan kinderen in een probleemsituatie. Dit kan zijn een ontwikkelingsachterstand, gedrags- of leerproblemen/stoornis of een problematische opvoedingssituatie (zoals verwaarlozing, mishandeling of misbruik).

Studie: Pedagogiek (hbo), Pedagogische Wetenschappen (wo)
Specialisaties zijn o.a. speltherapeut, muziektherapeut, buurtpedagoog, schoolpedagoog en gezinspedagoog

Psycholoog

Een psycholoog is opgeleid om gedrag van mensen te bestuderen.  Zij behandelen en helpen cliënten om beter te worden of coachen (begeleiden) cliënten in hun eigen ontwikkeling. Voor meer informatie bekijk onderstaande video.

Studie: Psychologie (wo)
Interesse in psychologie maar niet als psycholoog aan de slag? Kijk dan ook eens naar Toegepaste Psychologie (hbo)

Bekijk een ander werkgebied

Werkgebieden havo / vwo