Inspiratieontbijt onderwijs en bedrijfsleven in de regio!

Inspiratieontbijt op 11 november brengt betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in de regio weer een stapje dichterbij

Hoe verbeter je de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in de regio?

Dat was de centrale vraag tijdens het Inspiratieontbijt op vrijdag 11 november tijdens het Let’s Gro Festival. Vanaf 7.30 uur verzamelden zich 50 vertegenwoordigers uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid voor een lekker ontbijt en een inspirerende sessie bij het Heyerdahl College, op uitnodiging van het OTP. Momenteel doet het OTP een verkenning naar de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in de regio, in opdracht van de Regio Groningen-Assen en de Eemsdelta. Het OTP gaf een sneak-preview van de eerste resultaten en wilde graag met de bezoekers tot extra aanbevelingen komen om te verwerken in het plan van aanpak.

‘Je komt er snel achter: iedereen organiseert mooie dingen op het eigen lokale niveau, maar we weten het te weinig van elkaar.’ Irma Noorbergen van het OTP legde snel de vinger op de zere plek bij de presentatie van de eerste uitkomsten van de verkenning. De vraag is dan ook, hoe we deze samenwerking in de regio kunnen verbeteren. Wethouder Fred Stol van de gemeente Zuidhorn gaf al een voorzet voor de rol van de overheid: ‘De overheid neemt een nieuwe rol aan, namelijk een faciliterende overheid: niet zorgen voor, maar zorgen dát.’ De nieuwe innovatieboerderij in Zuidhorn, een project van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, is een mooi voorbeeld van die nieuwe rol en de samenwerking tussen overheid, lokaal bedrijfsleven en onderwijs.

Echte ontmoetingen en korte lijntjes
Na de inleiding werkten de aanwezigen in ontspannen tafelgesprekken enkele thema’s uit. Welke bestaande initiatieven werken goed en moeten we behouden? Hoe benutten we elkaars kennis? Wat is er nodig voor een betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven? Hoe kunnen we talent behouden in de regio? Omdat per tafel een mooie mix was tussen onderwijs, overheid en ondernemers, kwamen de deelnemers snel tot resultaten. Deze sessie zelf demonstreerde enkele van de belangrijkste conclusies: het belang van echte ontmoeting, van uitwisseling van kennis en ervaring en van korte lijntjes. Zoals Cesar Trijselaar, coördinator van het Energy College, het verwoordde: ‘Het tempo en de beelden van het onderwijs en het bedrijfsleven zijn verschillend. Je hebt mensen nodig, die beide begrijpen en die de afstand kunnen verkleinen.’

Goede communicatie en elkaar uitdagen
Ook de aanwezigheid van vijf HR-studenten van de Hanzehogeschool gaf een extra dimensie aan de oplossingen. De studenten doen momenteel onderzoek voor het OTP naar de mogelijkheden om IT-talent te binden te boeien. Zij wezen op het perspectief van de studenten: hoe regel je een goede stageplek, en hoe transformeer je van student naar werknemer? Dat is niet zo eenvoudig als het soms lijkt voor door de wol geverfde ondernemers. Studente Maaike Kuil: ‘Het is als student een hele stap om bij het bedrijfsleven binnen te komen, je moet soms best een drempel over’. Ook hieruit blijkt het belang van goede communicatie en kennis van elkaars uitdagingen.

Zoek elkaar op!
Alle aanwezigen deelden in ieder geval de wil om zich in te zetten voor een betere samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven in deze regio. Niet het wiel telkens zelf uitvinden, maar elkaar opzoeken en de beste ideeën versterken en omarmen. Hier is man – en organisatiekracht voor nodig, goede (online) tools om elkaar te vinden en kennis van elkaars successen en ervaringen. En echte ontmoetingen zoals deze geslaagde ontbijtsessie zijn onontbeerlijk!

Groningen, 18 november 2016