Project Boris brengt je bij een baan!

Drie dagen per week is Mohamed te vinden bij de Primera in Paddepoel. Vorig jaar, in de derde klas van De Bolster, heeft hij hier tijdens een snuffelstage al ervaring opgedaan. Dit is van beide kanten zo goed bevallen, dat hij hier nu het hele jaar stage mag lopen. Mohamed voelt zich bij de Primera als een vis in het water en hij doet zijn werk met veel enthousiasme.

School vindt Mohamed maar niets; laat hem maar lekker in de praktijk bezig zijn. Hij doet bijna alle voorkomende winkelwerkzaamheden: kassa, pakketverzorging, lectuur wegzetten, artikelpresentatie enz. Hij doet zijn werk zo goed, dat we samen via Boris een maatwerkopleiding voor hem hebben samengesteld, waardoor hij straks een mooie praktijkverklaring kan krijgen. Hiermee kan hij overal laten zien welke werkprocessen hij beheerst.

Wat is Boris en hoe gaat het in z’n werk?

Vorig jaar kwamen wij, praktijkschool De Bolster, via Johan Meijer in contact met “Project Boris”. Het project, dat zijn naam dankt aan een geleidehond, wordt ondersteund door het ministerie van OCW. Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) zorgt ervoor dat de scholen van een groot aantal diensten, zoals de werkverkenner, het praktijkloket en de stagemarkt, gebruik kunnen maken.

Doel Boris
Boris is een aanpak die leerlingen uit het VSO en uit het Praktijkonderwijs moet helpen een plek te vinden op de arbeidsmarkt. Er is een groep leerlingen die, net als Mohamed, niet zal uitstromen naar het MBO.  Omdat de theorie te moeilijk is, terwijl hun praktische vaardigheden wel op MBO niveau liggen. Doel van dit project is leerlingen binnen een erkend leerbedrijf op te leiden voor werkprocessen uit het MBO, waardoor ze een gecertificeerde praktijkverklaring kunnen behalen.

Het hele traject start met loopbaanoriëntatie. Op De Bolster oriënteren de leerlingen zich in de tweede klas op de vier vakrichtingen die wij aanbieden: groen, zorg & welzijn, handel en economie en techniek. Tijdens deze oriëntatie bezoeken de leerlingen ook bedrijven, waardoor ze een beter beeld krijgen van de beroepen die bij deze vakrichtingen horen. Halverwege het tweede jaar maken de leerlingen een keuze, waarna ze zich anderhalf jaar verder specialiseren in die richting. Een belangrijk onderdeel van deze specialisatie zijn twee snuffelstages. Tijdens deze loopbaanoriëntatie wordt steeds duidelijker wat de wensen van de leerling zijn en waar zijn of haar mogelijkheden liggen.

Maatwerk
Als in kaart is gebracht welke talenten de leerling heeft, kan een maatwerkopleiding worden samengesteld. Hiervoor is de SBB werkverkenner ontwikkeld. Samen met de leerling maakt de docent, aan de hand van een zevental kenmerken (bv. communiceren en zorgvuldig werken) een profiel aan van de leerling. De werkverkenner geeft vervolgens aan welke werkprocessen bij dit profiel passen. Vervolgens geef je aan met welk werkproces je verder wilt, waarna je gaat kijken welk erkend leerbedrijf in jouw buurt hierbij past.

Bij Mohamed is gekozen voor de sector Handel en Ondernemerschap, richting verkoper niveau 2. Bij ieder stagebezoek worden de werkprocessen samen met Mohamed en de praktijkbegeleider besproken en beoordeeld. Daarnaast wordt aangegeven waar hij nog aan moet werken. Voor de werkprocessen die Mohamed uiteindelijk beheerst, wordt voor hem een praktijkverklaring aangevraagd. Hij kan nu ook bij andere bedrijven laten zien wat hij kan!

Convenant biedt meer kansen!
Veel brancheorganisaties hebben aangegeven achter de Boris aanpak te staan en hebben toestemming gegeven hun logo op de praktijkverklaring te laten zetten. De feestelijke uitreiking van de praktijkverklaring vindt plaats in het bedrijf. We merken dat Boris steeds meer bekendheid krijgt bij bedrijven, maar ook de gemeente is erg enthousiast. Dit heeft zelfs geresulteerd in een convenant tussen de gemeente en SBB/Boris. Dit betekent nog meer kansen voor onze leerlingen!

Meer info is te vinden op: www.borisbaan.nl

april 2017
Froukje van der Meer, De Bolster