Bedrijfsbezoek Bioclear: Magie van de bodem

Ter voorbereiding op hun profielkeuze bezoeken leerlingen klas 3 VWO Bioclearearth. Een bedrijf dat zijn naam eer aandoet.

ChecktheBizz is aan de gang. Leerlingen van klas 3 HAVO/VWO zwerven door Groningen op zoek naar het bedrijf waarmee ze kennis willen maken. In dit geval gaat het om Bioclearearth. Geen gemakkelijke naam maar snel wordt duidelijk waar Bioclearearth voor staat. Directeur Sytze Keuning brengt zijn jeugd door op de ouderlijke boerderij op het Friese platteland. Hij verwondert zich over de inventiviteit van de natuur. Na zijn studie Scheikunde aan de RUG pakt hij deze inventiviteit inventief op. Het gegeven dat van alle micro-organismen er 95% in de bodem zit, maakt de bodem magisch. En het is de uitdaging van Bioclear earth om dat gegeven om te zetten in duurzame aanpakken van bodemverontreiniging. En soms kun je micro-organismen ook gebruiken als helpende hand bij de winning van grondstoffen e.d. Met een slimme aanpak laat je de natuur het werk doen. Dat is duurzaamheid met een win win situatie voor iedereen en ook nog eens economisch interessant. Milieu en economie gaan zo hand in hand. Die boodschappen krijgen de leerlingen mee vanuit het bezoek. En ook al zou je helemaal geen opleiding in deze tak van sport gaan volgen, je neemt toch wat van dit bezoek mee naar huis.

Hoewel niet geheel onbevooroordeeld, meent de schrijver dezes te kunnen stellen dat het fenomeen van ChecktheBizz echt helpt om onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen.

ChecktheBizz is een initiatief van OTP. Dat is de stichting waarin het verenigd bedrijfsleven, gemeente en onderwijsinstellingen in Groningen samen werken om leerlingen en studenten in de stad en omgeving een stap op weg te helpen richting werk.