Uitbreiding OTP per 1 augustus 2016

Nieuwe projecten bij OTP: vmbo & havo Carrousel

Vanaf 1 augustus 2016 is Carrousel Groningen & Drenthe onderdeel van OTP. Daarmee neemt OTP de organisatie van de vmbo en havo Carrousel over van twaalf samenwerkende scholen in het voortgezet onderwijs.

Interessant beroepsoriëntatie-pakket
De partners binnen OTP zijn verheugd met de overname en willen de opzet van de vmbo en havo Carrousel op dezelfde manier voortzetten en verder doorontwikkelen. Samen met Checkthebizz heeft OTP een inhoudelijk interessant beroepsoriëntatie-pakket voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. In de derde klas kunnen ze zich via Checkthebizz breed oriënteren op bedrijven en beroepen, vervolgens verdiepen ze hun kennis en doen ze via de Carrousel concrete beroepservaring op.

Verbinding onderwijs en praktijk versterkt
OTP wil de Carrousel ook zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de andere activiteiten voor jongeren, zoals de organisatie van gastcolleges en stages voor mbo- en hbo-studenten. De verwachting is dat door de overname en de bundeling van krachten en kennis de verbinding tussen onderwijs en werkpraktijk nog verder wordt versterkt.

Beroepsoriëntatie: praktisch en bewezen nuttig
Carrousel is beroepsoriëntatie in een heel praktische vorm. Tijdens een Carrousel maken leerlingen een ronde langs bedrijven en instellingen om daar beroepservaring op te doen. Het is een laagdrempelige methode waarmee jongeren zich een echt beeld kunnen vormen van beroepen en opleidingen. Onderzoek bevestigt dat dat werkt: jongeren ontdekken wat ze leuk én niet leuk vinden tijdens een Carrousel en maken op basis van hun opgedane ervaringen bewustere keuzes voor een vervolgopleiding of beroep.

Initiatief van Groningse vmbo-scholen en Calibris
De Carrousel bestaat in de regio Groningen en Drenthe al meer dan 10 jaar. Het is in 2005 als pilotproject gestart op initiatief van vijf Groningse vmbo-scholen en voormalig kenniscentrum Calibris. Doel was om het grote aantal verkeerde studiekeuzes terug te dringen en voortijdig schooluitval op het mbo te helpen voorkomen. Dit thema is nog steeds actueel, maar mede door de Carrousel is het aantal voortijdig schoolverlaters in de regio de afgelopen jaren sterk gedaald.

Carrousel voor 4e jaars havo-leerlingen
De Carrousel is in Groningen en Drenthe gedurende de jaren uitgegroeid tot een netwerkorganisatie van 12 vo-scholen met 21 deelnemende schoollocaties en 450 regionale bedrijven en instellingen die leerlingen ontvangen. In 2013 ontwikkelden ze naast de vmbo Carrousel een tweede variant: de havo Carrousel. Ook deze Carrousel blijkt in een behoefte te voorzien. De ervaring leert namelijk dat vierdejaars havo-leerlingen grote moeite hebben met het kiezen van de juiste vervolgopleiding. Door hen een concreet beeld te geven van beroepen en ze gesprekken te laten voeren met professionals en hbo-stagiairs helpt de Carrousel ook deze groep jongeren op weg.

1.500 leerlingen, 450 deelnemende organisaties
Elk schooljaar doen 1.500 jongeren uit Groningen en Drenthe aan een Carrousel mee. In de rest van Nederland wordt het programma al jaren met veel belangstelling gevolgd. Onlangs nam het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Carrousel Groningen & Drenthe op in de landelijke top 10-lijst van inspirerende werkexploratie-initiatieven.