Doet u ook mee aan Open Stad?

Op zaterdag 19 maart 2016 openen zoveel mogelijk bedrijven hun deuren voor stadjers, studenten, werkzoekenden en andere belangstellenden. Dat is in ieder geval de bedoeling van de organisatoren van Open Stad.

Groningse bedrijven zetten deuren open
Open Stad is een initiatief van de gezamenlijke bedrijvenverenigingen in de stad Groningen. De (bedrijfs)deuren open is het parool: groningse bedrijven en instellingen openen letterlijk hun deuren voor het publiek. Dit evenement wordt ondersteund met gelden uit Het Fonds en een mooie bijdrage van de gemeente. Een stichting is gevormd met bestuurders uit de verschillende verenigingen.

Communicatie
Een voorbereidingsgroep en een actieve mbo-stagiaire zetten communicatieacties in gang, stellen informatie- en deelnemerspakketten samen en proberen zoveel mogelijk bedrijven mee te laten doen. Er komt een website waarop alle deelnemende bedrijven zich kunnen presenteren en ook zal volop gebruik gemaakt worden van social media. Kosten per bedrijf om deel te nemen: € 195,- . Doe mee en meldt u aan via openstad@gmail.com

In de lente
En op 19 maart is het zover. Vlak voor de lente zich aandient,  gaan de deuren open en laten we niet alleen de lentelucht binnen stromen maar ook geïnteresseerde stadjers en andere belangstellenden. Open Stad heet het evenement. En uit ervaring vanuit bijvoorbeeld Drenthe weten we dat zo’n open bedrijvendag in een grote behoefte voorziet en veel publiek trekt. Zien wij u ook op 19 maart? Doet u ook mee aan Open Stad?

Open Stad