Ondernemers enthousiast over scrummen!

Ondernemers brainstormen op het Alfa-college
Op dinsdag 10 november waren een aantal ondernemers te gast bij het Alfa-college aan de Boumaboulevard. Ze werden uitgenodigd voor een diner met hierna een goed gevuld programma. Het doel van dit programma was om gezamenlijk met ondernemers uit het werkveld opdrachten te bedenken voor de studenten van het Alfa-college. Door praktijkopdrachten sluit het onderwijs beter aan op de praktijk en krijgen studenten een beter beeld van wat zich in de praktijk afspeelt en hoe het er aan toegaat.

Nieuwsgierig
Ook voor ondernemers is het leerzaam. Door de input van leerlingen worden zij weer op scherp gezet en kunnen ze zien hoe leerlingen vanuit het onderwijs worden opgeleid. De ondernemers die aanwezig zijn, zijn vooral nieuwsgierig naar wat de bijeenkomst hen te bieden heeft. Daarnaast willen ze graag een bijdrage leveren aan verbetering van het onderwijs door iets van hun eigen bedrijf te laten zien. De bijeenkomst werd gestart met een diner, zodat men elkaar eerst op een informele manier kon leren kennen. Gevolgd door een presentatie over de veranderingen die het Alfa-college op het gebied van onderwijs heeft ondergaan, met als hoogtepunt: scrummen.

Wat is scrummen?
Scrummen is een goed uitgewerkte methode om mensen intensief, plezierig en met veel resultaat te laten samenwerken. Tijdens het scrummen worden grote projecten opgedeeld in meerdere kleine projecten en stappen, genaamd sprints. Ieder teamlid neemt een taak op zich in overleg met het team. Dit is essentieel bij het ontwikkelen van eigenaarschap, want een teamlid dat een taak vrijwillig op zich neemt zal meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid voelen dan bij een aangewezen taak. Ook wordt de student zich meer bewust van zijn kwaliteiten. De taken worden vervolgens gezamenlijk uitgevoerd, waarbij de scrummaster uit het team het overzicht houdt.

Voordelen
Het voordeel van scrummen is dat er sneller resultaten kunnen worden geboekt en dat de resultaten vaker met het team en de klant kunnen worden gedeeld. Door de resultaten met het team te delen kunnen de leerlingen elkaar kritisch en scherp houden. Scrummen kan goed worden ingezet bij praktijkopdrachten. Leerlingen krijgen een praktijkopdracht die ze bij een bedrijf moeten uitvoeren en waar zij vervolgens een verslag over moeten schrijven. Het verslag en de opdracht moeten ter beoordeling worden opgeleverd aan de opdrachtgever (de productowner) en de docent. Deze taken kunnen worden opgesplitst in kleinere taken en dus kan er gescrumd worden!

Enthousiaste ondernemers
Na de uitleg gingen de ondernemers, aangevuld door een docent,  brainstormen over een praktijkopdracht. Zo werd het idee geopperd om de winkelindeling te analyseren: waarom staat iets op deze plek en wat kunnen andere bedrijven hiervan leren? Een ander idee m.b.t. het gebruik van iPad’s en PC’s in de winkel: hoe kan je de online verkoop combineren met winkelverkoop? De ondernemers waren erg enthousiast en willen graag mee werken aan een praktijkopdracht. Ze willen de leerlingen laten zien hoe het er in de praktijk en bij hun bedrijf aan toegaat. Daarnaast willen ze bijdragen aan opleiden vanuit praktijk voor leerlingen. Er zijn goede ideeën geopperd die met behulp van een docent verder uitgewerkt gaan worden. Erg waardevol voor zowel het onderwijs als het bedrijfsleven, want zo zorgen we gezamenlijk voor een betere aansluiting van het onderwijs op de praktijk!