Hoe versterk je de samenwerking tussen onderwijs en ondernemers?

Op woensdag 9 september jl.  vond de themabijeenkomst “versterking samenwerking onderwijs-ondernemers” plaats, een initiatief van het VBGW in het kader van het Economisch Convenant.

VBGW is medeondertekenaar van het Convenant Ondernemend Groningen. In dit convenant uit 2014 zijn 7 thema’s benoemd waarop een concreet actieplan worden ondernomen door bedrijfsleven, onderwijs en de gemeente Groningen. VBGW is voornemens om gedurende het komend jaar themabijeenkomsten met leden te organiseren rondom de benoemde thema’s.

Onder het genot van kroketten op brood, broccolisoep en huzaren- en pastasalade stelden 21 gemotiveerde ondernemers dit actuele vraagstuk ter discussie. Locatie hiervoor was een prachtige zaal in Coendersborg, een feestencentrum in de wijk Helpman in Groningen.

Het vraagstuk overkoepelt zeven thema’s, die door de gemeente en vier bedrijvenverenigingen zijn opgesteld. Ingeleid door Klaas Holtman, voorzitter Vereniging Bedrijvenpark Groningen West, stonden vandaag drie thema’s centraal:
1. de werkzaamheden van OTP Groningen voortzetten dan wel verbreden
2. de docent in het bedrijfsleven betrekken (docentenstages, bedrijfsleven ondersteunt “teach the teacherprogramma’s”, ondernemerschapsontwikkeling in het onderwijs)
3. MBO-ers een sterkere positie op de arbeidsmarkt geven

De vertegenwoordigde organisaties waren: RBO, Medity, Mediaproducts, Hampshire Hotel, Brunel, Onderneem ‘t, Werkpro, Yarden, OTP, Immens, For People Company VBGW, Noorderpoort, Alfa-college, Kruit & Kramer, Unica, Martini Ziekenhuis en BRIN.

De vraag die een ieder zichzelf stelde: ‘Hoe kan ik als ondernemer hierin mijn verantwoordelijkheid nemen?’ 

Als alle aanwezigen hebben verteld wat hun verwachtingen van deze bijeenkomst zijn, wordt al gauw duidelijk dat er een enorm draagvlak is voor een duurzame brug tussen onderwijs en ondernemerschap. Eentje die op de lange termijn garanties kan bieden, zowel aan student als ondernemer. Er worden ideeën uitgewisseld over het organiseren van een pilot, waarbij de studenten en bedrijven voor een keer niet gebonden zijn aan de strenge regels die hen worden opgelegd door de school en de overheid. Of wellicht kan er voortgeborduurd worden op ‘een onderwijsprogramma gebaseerd op het te verwachten werkaanbod’, een reeds gelanceerd project in de Eemshaven?

Daarnaast wordt er gesproken over de persoonlijke ontwikkeling van studenten tijdens een stage. Wanneer is iemand ‘klaar’ voor de arbeidsmarkt?

“Met eigenschappen als inzet, doorzettingsvermogen, positieve houding en sociale vaardigheden kunnen studenten zich veel beter onderscheiden dan met de competenties die afgevinkt moeten worden tijdens een stage.” Aldus Klaar Zegers. Hier is iedereen aan tafel het roerend mee eens.

Aan een andere tafel oppert Peter van der Tang: “We moeten personen in plaats van organisaties met elkaar verbinden.” Het is jammer dat de lunch afgelopen is, want over dit onderwerp kan men uren doorpraten. Een voorzichtige conclusie: alle partijen zullen moeten samenwerken om het aantal vroegtijdig schoolverlaters, werkloze afgestudeerden en studenten te helpen aan een (leer)werkplek en zo de economie in het Noorden een boost te geven.

Aanwezigen zijn graag bereid ondersteuning te geven aan concrete projecten waarmee de contacten tussen docenten en ondernemers versterkt worden. In nieuwe bijeenkomsten zal er een vervolg worden gegeven aan dit belangrijke thema.