Interview met Jeltske Beeksma over LOB in Coronatijd

Het onderwijs maakt in deze tijd veel verandering door. Online lessen en online open dagen, minder leerlingen in de klas en geen excursies buiten de school. Hoe richt je als school ook in deze tijd je LOB (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding) programma goed in en hoe geef je de juiste begeleiding aan de leerlingen? In dit interview vertelt Jeltske Beeksma (regio-contactpersoon Noord) van het Expertisepunt LOB over het omgaan met LOB in tijden van Corona.

Wat is het belang van LOB?

“Wanneer je LOB goed organiseert in je organisatie/school zorg je ervoor dat leerlingen de gelegenheid krijgen om vaardigheden en loopbaancompetenties te ontwikkelen die ze nodig hebben gedurende de hele (school)loopbaan. Het leerproces is gericht op ervaringen die leerlingen opdoen in de praktijk en tijdens de lessen. Voor de leerling is het waardevol om te leren welke vaardigheden en competenties er nodig zijn om zich verder te kunnen ontwikkelen als persoon. Daarnaast past het in deze tijd waarin er veel keuzemogelijkheden zijn en we te maken hebben met een snel veranderende arbeidsmarkt. Wanneer je leerlingen vroegtijdig leert hoe ze zich kunnen ontwikkelen en wat er nodig is om hier zelf sturing aan te geven, leer je ze iets wat er echt toe doet.”

Wat kan Expertisepunt LOB voor scholen betekenen?

“Het Expertisepunt LOB ondersteunt bij het versterken van LOB in de school en op de overgangen van voortgezet onderwijs naar vervolgopleiding. Scholen en docenten kunnen deze ondersteuning aanvragen voor onder andere de volgende thema’s:

  • deskundigheid bieden op het gebied van LOB
  • het ontwikkelen of versterken van visie-, beleidsplannen, LOB-programma’s en kwaliteitsborging
  • het verzorgen van themabijeenkomsten, werksessies of presentaties over diverse LOB-thema’s en de door het expertisepunt ontwikkelde tools
  • de invulling van LOB-activiteiten
  • het in contact brengen met andere LOB-professionals
  • de samenwerking tussen scholen en binnen samenwerkingsverbanden te versterken
  • regionale beleidsontwikkelingen

Expertisepunt LOB is verdeeld in regio’s. In iedere regio zijn regio-contactpersonen werkzaam voor het ondersteunen bij het versterken van LOB in de school en op de overgangen.”

Wat zijn jullie bevindingen over LOB in Coronatijd?

“Scholen ontwikkelen in deze coronatijd onder hoge druk nieuwe manieren om hun leerlingen les te geven en informatiedagen te organiseren. Hierbij blijft onderwijs op afstand een belangrijke rol spelen. Maar hoe begeleid je leerlingen/studenten op afstand bij het keuzeproces? Hoe doen andere scholen dat en wat zijn handige links, tips en praktijkvoorbeelden? Op onze website plaatsen we praktijkvoorbeelden van scholen die ook in deze tijd creatief zijn en ervoor zorgen dat leerlingen optimaal begeleid worden bij de loopbaanontwikkeling. Daarnaast willen we door middel van digitale bijeenkomsten scholen met elkaar in contact brengen om deze ideeën, praktijkvoorbeelden maar ook vragen met elkaar uit te wisselen. Voor de drie noordelijke provincies zijn we momenteel bezig met het organiseren van een aantal online bijeenkomsten. Corona en LOB staat als eerste op de planning. Bekijk hier alle bijeenkomsten. “

Tips en praktijkvoorbeelden

Soms hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden, er zijn al vele praktijkvoorbeelden te vinden die je zo in kunt zetten op school. Een aantal voorbeelden:

Op de website van Expertisepunt LOB vind je nog meer handig links, tips, opdrachten en praktijkvoorbeelden voor elke sector.

Bekijk alle tips en praktijkvoorbeelden

Het Expertisepunt LOB is een initiatief van de VO-raad, MBO Raad en Vereniging Hogescholen (VH) en wordt gesubsidieerd door het ministerie van OCW. Het Expertisepunt opereert sector overstijgend en ondersteunt vo-, mbo- en hbo-scholen bij het verbeteren van de loopbaanoriëntatie en –begeleiding van leerlingen en studenten. Het Expertisepunt informeert, organiseert en faciliteert. Zij ontsluit informatie over LOB/SLB op haar website en organiseert zowel landelijk als regionaal kennisdelingsbijeenkomsten. Daarnaast kunnen scholen bij het Expertisepunt terecht met vragen over o.a. de implementatie van LOB/SLB, de kwaliteitsborging, professionalisering,  over het inzetten en de meerwaarde van een goed LOB-programma  en over LOB op de overgangen (vo-mbo-hbo).

 

Contact met LOB Expertisepunt

Wil je meer weten over het LOB Expertisepunt? Kijk dan op de website van het LOB Expertisepunt of neem contact op met regio-contactpersoon Jeltske Beeksma via j.beeksma@expertisepuntlob.nl.