Zelfvertrouwen groeit door stage!

OTP bemiddelt in stages, ook voor De Bolster: een school voor kinderen die graag met hun handen werken. De leerlingen worden onder andere ingezet bij zorggroep Maartenshof, waar ze erg blij zijn met de extra krachten. Door stage te lopen groeit hun zelfvertrouwen.

Vol overgave draait Fatuma (17) rond op de schrobmachine in de ontvangsthal van Maartenshof. Het is haar favoriete schoonmaaktaak. Met een brede glimlach op haar gezicht, zorgt ze ervoor dat de ruimte weer helemaal schoon wordt. Ondertussen maakt ze af en toe een praatje met één van de ouderen, die in de aula koffie zitten te drinken.

Omgaan met ouderen
Fatuma heeft al veel geleerd van haar stage bij de zorggroep: “Ik weet precies met welke doekjes ik schoon moet maken.” En ook snapt ze nu beter hoe ze met de ouderen om kan gaan. Na stage te hebben gelopen in de huishouding, gaat ze aan het werk voor de logistieke dienst en in de brasserie. Vooral naar het laatste kijkt ze erg uit, want daar mag ze samen met een vriendin alle verschillende salades voorbereiden voor de lunch.

Verder leren
Fatuma is een leerling van De Bolster. Dat is een school voor kinderen die moeite hebben met leren. Het onderwijs dat De Bolster aanbiedt, is erg op de praktijk gericht. Er wordt gezorgd dat de leerlingen, ondanks hun leerachterstand, kunnen meedraaien in de maatschappij. Sommige leerlingen zijn uiteindelijk in staat om nog verder te leren, bijvoorbeeld aan het Alfa-college. Dat is ook Fatuma’s doel. Ze wil graag een zorgopleiding gaan doen. Maar eerst moet ze haar stage nog afronden. Net als de drie andere leerlingen die nu ingezet worden bij Maartenshof. Bij de zorggroep zijn ze erg blij met al die extra krachten. De leerlingen nemen een hoop taken uit handen.

Win-win situatie: het mooiste wat er is!
Bovendien leren de andere werknemers er ook veel van. “Ze stellen vragen over dingen die jij al vijf jaar op dezelfde manier doet”, legt Margo (praktijkopleider) uit. Daardoor wordt er meer gereflecteerd binnen een team. “Op die manier is het dan ook een win-win situatie”, aldus Margo. Zij denkt dat andere organisaties of bedrijven deze stage krachten ook goed zouden kunnen gebruiken. Bij de Gamma doen ze dat bijvoorbeeld al. Een jongen die eerst verlegen bij het bedrijf binnen kwam, is nu het expert op het gebied van demonstratiemodellen. Alles wat binnen gebracht wordt, zet hij in elkaar. En hij vindt dat het mooiste wat er is.

Goede begeleiding en zelfvertrouwen
Van belang is wel dat de werkzaamheden die gedaan moeten worden, passen bij de leerlingen die stage gaan lopen. Ook bij Maartenshof vinden ze goede begeleiding erg belangrijk. “De leerlingen van de Bolster hebben natuurlijk wel een rugzakje. Daar moet rekening mee worden gehouden”, zegt Marga (coördinator interne dienst). De mentor heeft volgens haar een belangrijke voorbeeldfunctie.  De leerlingen krijgen daarnaast voldoende tijd om aan de stage te wennen. Als het dan goed gaat, groeit hun zelfvertrouwen. Ze hebben daarna meer het idee dat ze mee kunnen doen in de grote mensenwereld. Margot: “Uiteindelijk komen de stagelopers hier vaak heel mooi tot bloei”.